APK informatie

APK informatie

Alles over APK

Wat is APK?

APK staat voor Algemene Periodieke Keuring en is in Europa de wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu.

Wanneer moet uw auto gekeurd worden?

Wij bevelen u aan om 4 tot 6 weken vóór de vervaldatum een afspraak te maken. U kunt uw voertuig vanaf twee maanden vóór de APK-vervaldatum opnieuw laten keuren. De nieuwe APK-vervaldatum blijft dan hetzelfde, plus 1 of 2 jaar, afhankelijk van uw auto.

Uw voertuig is al eerder gekeurd
Dan kijkt u naar de datum die op het APK-keuringsrapport staat of u raadpleegt de Voertuiggegevens via het kenteken van uw voertuig. Vóór deze datum moet het voertuig opnieuw goedgekeurd zijn.

Uw voertuig is nog niet eerder gekeurd
Als uw voertuig nog niet eerder is gekeurd, dan kunt u in onderstaand schema zien wanneer uw voertuig voor het eerst APK gekeurd moet worden. Ook kunt u hieruit aflezen hoe vaak u uw voertuig moet laten keuren.

Voertuigsoort

Datum eerste​ toelating

Brandstofsoort​

Wanneer keuren? ​

Personenauto’s
(met een ledig gewicht tot en met 3.500 kg) en lichte bedrijfsauto’s
(met een maximaal toegestane massa tot en met 3.500 kg)​ ​ ​
Driewielige motorvoertuigen boven de 400 kg en met een ledig gewicht tot en met 3.500 kg. ​ ​
​Na 1 januari 2005​Benzine, alcohol en/of elektromotorEerste APK na 4 jaar (voor vervaldatum APK), daarna twee keer na 2 jaar (voor vervaldatum APK), daarna elk jaar​ (voor vervaldatum APK)
Na 1 januari 2005​Diesel, gas of anders (evt.in combinatie met elektrisch)​​Eerste APK na 3 jaar (voor de vervaldatum APK), daarna elk jaar​ (voor vervaldatum APK)
Vóór 1 januari 2005, voertuig niet ouder dan 30 jaarAlle soorten ​​Eerste APK na 3 jaar (voor vervaldatum APK), daarna elk jaar (voor vervaldatum APK)
Voertuig 30 jaar of ouderAlle soorten ​​Eens per 2 jaar (voor vervaldatum APK)
Vóór 1 januari 1960Alle soorten ​​Geen APK-plicht
​Zware voertuigen (boven de 3.500 kg)  ​Na 1 januari 1960​Alle soorten ​Elk jaar APK​ (voor de vervaldatum)
Vóór 1 januari 1960Alle soorten ​Geen APK-plicht ​
Bijzondere voertuigen
(taxi, ambulance, bus, vervoer gevaarlijke stoffen)
Alle toelatingsdataAlle soorten ​Elk jaar APK ​